เมื่อจะเล่นในโหมดนี้ ขอแนะนำเพลงสำหรับผู้หัดเล่นในโหมด Popular ซึงมีทั้งหมด 3 Stage

Stage 1  ขอแนะนำให้ฝึกเพลง

Frist Kiss ให้ชินมือก่อน

http://www.youtube.com/watch?v=aZj4mIMRTB8  เพลงนี้ง่ายที่สุดใน Stage แรก

Stage 2 แนะนำเพลง I Want You เพลงนี้ จะเริ่มมีตัวกดค้าง และตัวกดลากตามจังหวะ

http://www.youtube.com/watch?v=h3l-Omr6cqg

Stage 3 ผู้ฝึกโหมดนี้ใหม่ๆจะมีปัญหากับStageนี้ มากๆ เพราะยากทุกเพลง

Stage นี้ ผมขอแนะนำให้ฝึกเพลงยากไว้เลย The Clear Blue sky เป็นเพลงแรกที่ผมฝึกใน Stage 3

http://www.youtube.com/watch?v=BbZE3ZBbNJ4

คำแนะนำ : Stage 3 ต้องใช้ความพยายามในการผ่านเพลงแต่ละเพลงมากหน่อย แต่ถ้าเล่นผ่านแล้วคุณจะสนุกกับ Stage 3 อย่างมาก ขอให้ตั้งใจฝึกนะครับ

 

 

edit @ 17 Oct 2009 13:45:35 by DJ_l23l3ol2N

edit @ 17 Oct 2009 13:49:56 by DJ_l23l3ol2N

Comment

Comment:

Tweet